Årsmøtet

Ås Fotball avholder Årsmøtet Tirsdag 12. februar på Klubbhuset Ås Stadion Kl 19:00.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen tirsdag 29. januar. Kan sendes til post@asfotball.no

Dagsorden

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen og sakslisten

3. Velge dirigent, referent og 2 til undertegne protokollen

4. Behandle Årsmelding

5. Behandle regnskap

6. Behandle forslag og saker

7. fastsette treningsavgift og medlemskontingent

8. Budsjett 2019

9. Organisasjonsplan 2019

10. Mål og Handlingsplan

11. Valg


Her kan dere lese mer fra Idrettsforbundets sider om Årsmøte og om valgbarhet og stemmerett på Årsmøtet.

Legg spesielt merke til følgende om foreldre:

Foreldre
Foreldre som ikke selv er medlem, har verken møterett eller stemmerett. Og er følgelig heller ikke valgbare. Et idrettslag er en medlemsorganisasjon av og for medlemmene. Det er imidlertid ønskelig at foreldrene engasjerer seg i barnas fritid og at også de melder seg inn i idrettslaget, slik at de kan være med å påvirke idrettslagets retning.

Vi oppfordrer foreldre til å melde seg inn i Ås IL/Ås IL Fotball.

Vel møtt på Årsmøtet.

Sponsor

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift