Et utvidet tilbud i ungdomsfotballen - samarbeid Ås, DFI, HSV og Nordby

Fotballklubbene Ås IL Fotball, HSV, DFI og Nordby tilbyr hver for seg treninger og kamper basert på en lokal tilknytning. Klubbene ønsker nå å utvikle et sportslig attraktivt tilbud til ungdom som ønsker å satse, samtidig som de opprettholder sin tilhørighet i egen klubb.

Fotballklubbene Ås IL Fotball, HSV, DFI og Nordby tilbyr hver for seg treninger og kamper basert på en lokal tilknytning. Klubbene ønsker nå å utvikle et sportslig attraktivt tilbud til ungdom som ønsker å satse, samtidig som de opprettholder sin tilhørighet i egen klubb.

Hovedlinjer:

·Et supplement til den daglige treningen og kamphverdag i lokal klubb

·Skal være et attraktivt tilbud for både jenter og gutter

·Tilbudet gis fortrinnsvis utenom ordinær sesong (november - mars)

·Enkelttreninger og eventuelt samlinger

·Høy kvalitet på trenere og sportslig opplegg

·Uttak av spillere basert på tydelige kriterier (krav og forventninger)

·Mulig oppmelding av lag til enkelte cup'er/turneringer

I første fase av samarbeidet vil det utvikles et tilbud til spillere i G14 og G15, der følgende så langt er avklart:

·Treninger hver 3. uke (innledningsvis fredager i fotballhallen på Ås - kl 19.00-20.30)

·Oppstart i januar 2019

Et opplegg for jentelag i samme aldersgruppe vil også utvikles.

Klubbene etablerer nå en arbeidsgruppe som vil se nærmere på det sportslige opplegget, herunder retningslinjer for uttak, størrelse på treningsgrupper, rekruttering av trenere mm. Kontaktperson i Ås vil være Geir Sneis tlf 99351133. Ta kontakt om det er spørsmål eller behov for avklaringer i denne omgang. Ytterligere informasjon vil følge om kort tid.

Vi håper det samarbeidet og tilbudet som nå utvikles, som et supplement til vårt lokale tilbud her i Ås vil treffe på ønsker, behov og forventninger både hos spillere og foresatte!

Sponsor

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift