Ås IL Fotball

Trenere/Lagledere

Trenere/Lagledere

Sportslig Plan Ås IL Fotball

Klubbens sportlige plan er et hjelpemiddelf for klubbens trenere i den daglige gjennomføringen av trening og kamper. Den innleder med en generell del før den går inn på hver enkelt årsklasse. Sportslig lastes ned som pdf-fil i vedleggsfeltet på siden. Under er en oversikt over hovedkapittelene med sine underpunkter.

INNHOLDSFORTEGNELSE.. 1

1.1          Mål med sportslig plan.. 2

1.2          Begrepsavklaring. 3

2.      VISJON, VERDISETT OG MÅLSETTINGER.. 6

2.1          Klubbens visjon.. 6

2.2          Verdisett. 6

2.3          OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER.. 6

2.4          MÅL FOR 2016.. 7

2.5          MÅL LANG SIKT (innen år 2017). 8

3.      GENERELT OM TRENINGENE.. 9

3.1          Utstyr for trening. 9

3.2          Treningsplanlegging. 9

3.3          Aktivitetsplan/Årsplan.. 9

3.4          Plan for enkelt trening - dagsplan.. 9

3.5          Grunnprinsipper ved gjennomføring av treningsøkt. 10

3.6          Skader. 10

4.      GENERELT OM FOTBALLSPILLEREN.. 10

4.1          Holdninger. 10

4.2          Konkurranse. 11

4.3          Det å lykkes. 12

4.4          Det er lov å gjøre feil. 12

4.5          Tilbakemelding til spillere. 12

4.6          Miljø.. 12

4.7          Keeperrollen.. 13

5.      Generelt om barnefotball - alder 6 - 12 år.. 14

5.1          Lagsammensetning. 14

5.2          Fotballforbundets merkeprøver. 14

6.      Aldersgruppen 6 - 10 år.. 15

6.1          Karakteristiske trekk ved barn fra 6 - 10 år. 15

6.2          Innhold i opplæringen.. 15

6.3          Jevnbyrdighet. 16

6.4          Individuelle ferdigheter. 16

6.5          Aktiviteter med hovedvekt på å "spille sammen med". 16

6.6          Aktiviteter med hovedvekt på å "spille mot". 16

6.7          Lagorganisering. 16

6.8          Treningsmodell for 6 -7 åringer. 17

6.9          Treningsmodell for 8 åringer. 18

6.10       Treningsmodell for 9 - 10 åringer. 19

7.      Aldersgruppen 11 - 12 år.. 20

7.1          Karakteristiske trekk for 11 - 12 åringene. 20

7.2          Innhold i opplæringen.. 20

7.3          Lagorganisering. 21

7.4          Treningsmodell for 11 - 12 åringer. 22

8.      Generelt om Ungdomsfotball  13 - 19 år.. 23

8.1          Lagsammensetning. 23

9.      Aldersgruppen 13 - 14 år.. 24

9.1          Karakteristiske trekk.. 24

9.2          Innhold i opplæringen.. 24

9.3          Lagorganisering. 25

9.4          Treningsmodell for 13 - 14 åringer. 26

10.         Aldersgruppen 15 - 19 år.. 27

10.1       Karakteristiske trekk.. 27

10.2       Innhold i opplæringen.. 27

10.3       Lagorganisering. 28

10.4       Treningsmodell for 15 - 19 åringer. 29

11.         Senior.. 30

11.1       Lag i 3. divisjon, herrer. 30

11.2       Lag i 5-6-7. divisjon, herrer. 31

11.3       Lag i 3. divisjon, damer. 31

11.4       Lag 7’er, damer. 31

11.5       Oldboys/girls. 31

Ås IL Fotball

Postboks 228, 1431 Ås

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift