Ås IL Fotball

Mål og handlingsplan 2019-2022

Mål og handlingsplan 2019-2022

 

Hele Mål og Handlingsplanen kan lastes i vedlegg.

 

OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER

·       Klubben skal arbeide i henhold til regler og retningslinjer gitt av Norges Fotballforbund

·       Klubben skal også arbeide i samsvar med egne og Ås ILs vedtekter for idrettslige aktiviteter i Ås

·       Klubben skal

·       Arbeide for størst mulig engasjement i klubben blant barn, ungdom og voksne i Ås, hvilket innebærer størst mulig bredde i alle aldersklasser

·       Kombinere masseidrett med utvikling av gode lag og enkeltspillere

·       Primært ivareta interesser for barn og voksne i tilknytting til Ås bygda.

·       Skape og ivareta bredde i alle alderstrinn innenfor barne- og ungdomsavdelingen.

·       Utvikle og utdanne våre spillere på barne- og ungdommstrinnet til å kunne forstå hva som forventes av fotballspillere på seniornivå og elitenivå. Gjennom dette sikre spillere på våre A-lag som besitter både gode fotballferdigheter og som har gode verdiforankringer. I tilegg skal vi sikre grunnlag for at enkeltspillere som har ambisjoner og ferdigheter kan lykkes på et høyere nivå enn hva Ås Fotball kan tilby.

·       Hospitering; spillere skal strene og spille kamper for lag i andre årsklasser for å få ekstra stimulans og utfordringer.

·       Utvikle kvalifiserte ledere og trenere i et nødvendig antall til å ta hånd om barn og ungdom som aktiviseres i Ås IL Fotball.

·       Utvikle og ivareta dommere for å dekke klubbens egne behov for dommere samt krav fra ØFK om dommerdekning.

·       Legge forhold til rette slik at engasjement i klubben kan kombineres med andre idrettsgrener og aktiviteter barn og ungdom deltar i, herunder ta hensyn til skolegang.

·       Bidra til gode løsninger for enkeltspillere som har ambisjoner og ferdigheter utover det klubben kan tilby.

 

VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER

  

Ås IL Fotball skal legge vekt på å utvikle et miljø som ivaretar både sportslige og sosiale målsetninger. Lederes og treneres initiativ og fantasi skal stimuleres til beste for klubbens virksomhet. Den enkeltes innsats må fremme samarbeids- og lagånden i klubben.

Klubbhuset, fotballhallen, stadionanlegget og de lokale anleggene skal stå sentralt i dette arbeidet.

Alle som påtar seg verv i klubben arbeider på klubbens premisser til beste for fotballen. Klubben anerkjenner NIFs og NFFs regler mot bruk av ulovlige prestasjonsfremmende midler; og tar avstand fra enhver bruk av dette.    

Ås IL Fotball

Postboks 228, 1431 Ås

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift