Ås IL Fotball

Organisasjonsplan 2019

Organisasjonsplan 2019

Hesikten med virksomheten i Ås Fotball  

 

Ås IL Fotball har som sin oppgave, å skape og opprettholde et best mulig fotballmiljø i Ås hvor barn, ungdom og voksne trives og har muligheten til å kunne utvikle sine fotballferdigheter.

Ås IL Fotball skal arbeide for å vekke fotballinteresse hos barn og ungdom og dertil kunne tilby et miljø og en kultursom gjør det attraktivt for disse å ta aktiv del i fotballmiljøet.

Dette innebærer å skape gode fotballopplevelser for spillere, klubbens medlemmer, våre samarbeidspartnere og lokalsamfunnet.

 

Klubbens Visjon

Ås IL Fotball skal utvikle en lokal fotballkultur som bidrar til glede, gode opplevelser, samhold og verdier for spiller, klubbens medlemmer, våre samarbeidspartnere og vårt lokalsamfunn.

 

ÅRSMØTETS OG STYRETS ROLLE OG OPPGAVER

ÅRSMØTET er Ås IL Fotballs øverste organ. Årsmøtet velger styret og kontrollerer styrets arbeid gjennom behandling av årsmelding, regnskap og budsjett. Årsmøtet skal videre behandle og godkjenne organisasjonsplan, mål og handlingsplaner for Ås IL Fotball samt saker som fremmes for årsmøtet.

STYRET skal, etter retningslinjer gitt av årsmøtet, påse at alle deler av klubben arbeider ut fra vedtatte mål og handlingsplaner samt retningslinjer gitt av styret. Et samlet styre har ansvar for å fastlegge budsjett, og kontrollere at Ås IL Fotballs drift skjer innenfor forsvarlige økonomiske rammer. 

Hele organisasjonspalnen med beskrivelser av ansvarsområder kan lastes ned ved å klikke på vedlegget.

Ås IL Fotball

Postboks 228, 1431 Ås

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift