Ås IL Fotball

Visjon og mål

Visjon og mål

Hensikten med virksomheten i Ås IL Fotball

Ås IL Fotball har som sin oppgave, å skape og opprettholde et best mulig fotballmiljø i Ås hvor barn, ungdom og voksne trives og har muligheten til å kunne utvikle sine fotballferdigheter.

Ås IL Fotball skal arbeide for å vekke fotballinteresse hos barn og ungdom og dertil kunne tilby et miljø og en kultursom gjør det attraktivt for disse å ta aktiv del i fotballmiljøet.

Dette innebærer å skape gode fotballopplevelser for spillere, klubbens medlemmer, våre samarbeidspartnere og lokalsamfunnet.

 

Klubbens Visjon

Ås IL Fotball skal utvikle en lokal fotballkultur som bidrar til glede, gode opplevelser, samhold og verdier for spiller, klubbens medlemmer, våre samarbeidspartnere og vårt lokalsamfunn.

 

KLUBBENS VERDIGRUNNLAG

Ås IL Fotball skal legge vekt på å utvikle et miljø som ivaretar både sportslige og sosiale

målsetninger. Lederes og treneres initiativ og fantasi skal stimuleres til beste for klubbens

virksomhet. Den enkeltes innsats må fremme samarbeids- og lagånden i klubben. Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2017 – 2020, side 4.

Klubbhuset, fotballhallen, stadionanlegget og de lokale anleggene skal stå sentralt i dette

arbeidet.

Alle som påtar seg verv i klubben arbeider på klubbens premisser til beste for fotballen.

Klubben anerkjenner NIFs og NFFs regler mot bruk av ulovlige prestasjonsfremmende midler, og tar avstand fra enhver bruk av dette.

 

KLUBBENS LOVER

Klubbens lover er basert på lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF.

Klubbens lov er vedtatt på årsmøtet og godkjent av idrettskretsen. Klubbens lov finnes på vår hjemmeside, sammen med våre vedtekter.

Ås IL Fotball

Postboks 228, 1431 Ås

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift